Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:örebro:hallsberg

"Nordväst om Svartsjöhöjden"

Län Örebro
Kommun Hallsberg
Meter över havet 210
Koordinater N: 6538832 E: 509743 resp. N: 6538854 E: 509894
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2019-05-09
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från vägkors söder om Kållslätt, cirka 4km promenad
Utsikt Intet

Söder om sjön Tisaren reser sig ett relativt brant och högt bergsparti. Här finns på Hallsbergssidan av kommungränsen tre stycken toppar som konkurerar om att vara högst. Den traditionella triangelpunkten på 209möh är belägen på Svartsjöhöjden [N: 6538525 E: 510205] strax söder om Svartsjön. Cirka 400m nordväst om Svartsjöhöjden finns två toppar som enligt laserdatat sträcker sig 210möh. Säkrast i väntan på mer exakt laserdata är att besöka alla tre punkterna.

Parkera vid fyrvägskorset söder om Kållslätt [N: 6537801 E: 510717]. Motorfordonstrafik är endast tillåten för markägare på den grusväg som passerar närmast höjdpunkterna. Efter en stärkande promenad upp längs grusvägen så kan stig/körvägar [N: 6538519 E: 510447] följas upp på Svartsjöhöjden och de rester av ett gammal flygspaningstorn som fortfarande syns på platsen.

Efter att besökt den utsiktslösa Svartsjöhöjden är det bara att bana väg i kompassriktningen mot nordväst och besöka ytterligare två utsiktslösa toppar. Lämpligen går återfärden längs grusvägen då denna tack vara några nygjorda avverkningar viss utsikt norrut över Tisaren.


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/örebro/hallsberg.txt · Senast uppdaterad: 19-05-13 08:21 av jonastull