Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:jämtland:bräcke

Flenhällan

Län Jämtland
Kommun Bräcke
Meter över havet 566
Koordinater N 6963887, E 525412
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2019-08-20
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från grusvägen söder om höjdpunkten, cirka 4-5km totalt
Utsikt Inte från höjdpunkten, men i dess närhet viss utsikt över närbelägna berg och horisont.

Parkering är lättast på en p-ficka vid Skalmyrsbäcken (N 6962972, E 526408). Strax väster om densamma börjar stigen upp mot Kamrisdalen. Här finns även en sliten informationstavla med lite information om Kamrisdalen. Stigen är gemensam med Gimåleden och är väluppmärkt med blå färg och tavlor.

Kamrisdalen kräver en liten avstickare från leden men är väl värd ett besök. Dalen beskrivs så här av Bräcke kommun: ”En förkastningsspricka i berget där två block har rört sig åt olika håll. Är över 100 meter lång och 15 meter bred med lodräta väggar, ca. 20 meter höga”.

Norr om dalen går leden på välbyggda spänger över ett par myrar innan den når upp till de vidsträckta berghällarna med namnet ”Flenhällan”. Själva höjdpunkten finns cirka 70 meter söder om triangelpunkt ”563m”, i en liten trädremsa mellan berghällarna och ett hygge i väster.


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/jämtland/bräcke.txt · Senast uppdaterad: 20-08-02 21:08 av jonastull