Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:södermanland:oxelösund

"Norr om Stora Bene"

Län Södermanland
Kommun Oxelösund
Meter över havet 44
Koordinater N: 6508869 E: 616355
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2019-05-10
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från vägkors söder i Stora Bene, cirka 3km promenad
Utsikt Intet

En Sveriges minsta och även lägsta kommuner är Oxelösund som i princip bara består av själva huvudorten samt lite skärgård. För den som passerar Nyköping på E4:an så är ett besök på Oxelösundstoppen snabbt avklarat och lämpar sig gott som bensträckningspaus på en tråkig bilresa.

Parkera vid lämplig mötesficka [N: 6507835 E: 616538] på vägen mot Djursvik och ta sikte på Sörmlandsleden direkt norr därom. Efter 500 meters promenad längs leden passeras vindskyddet vid Kvarndammarna, så värst mycket dammar finns inte kvar men en trevlig liten bäck och ett bastant vindskydd.

Det går att ta kompassriktning i princip rakt norrut från vindskyddet mot höjdpunkten, men terrängen gör det enklare att fortsätta längs Sörmlandsleden till åkermarkerna sydväst om höjdpunkten [N: 6508610 E: 616015]. Följ sedan den östra dikeskanten, ta ett lätt skutt över Kvarnbäcken och höjdpunkten är i princip i sikte.

Nyavverkning på sydsluttningen upp mot höjdpunkten gör det lättnavigerat och själva höjdpunkten är enkel att identifiera även om det finns ett par kandiderande bergshällar som på avstånd kan se likvärdiga ut. Ingen vidunderlig utsikt från toppen direkt men en fin promenad om än med störande ljud från den väldigt närliggande och vältrafikerade vägen.


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/södermanland/oxelösund.txt · Senast uppdaterad: 19-05-17 13:44 av jonastull