Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:stockholm:sollentuna

Törnskogen

Län Stockholm
Kommun Sollentuna
Meter över havet 72
Koordinater N: 6595391 E: 666864 (alternativt N: 6595268 E: 666700)
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2020-04-23
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från naturreservatets parkering vid norra änden av Båtsmansvägen (N: 6595431 E: 667107)
Utsikt Vid första alternativpunkten kan man se hustaken i Törnskogen, i övrigt intet

Precis som i så många andra fall finns i Sollentuna två punkter som har näst intill identisk höjd. Båda ligger i det trevliga ”Södra Törnskogens naturreservat” så det råder ingen nöd på den toppjagare som får besöka dem båda.

Vid mitt besök hade jag en smula tidsbrist så det fick bli parkering i norra änden av bostadsområdet Törnskogen. Själva naturreservatet (i praktiken ett stort reservat men uppdelat i två p.g.a. kommungränserna) är så trevligt att ett längre besök rekommenderas. Med bil kan man t.ex. parkera vid Grönanvägen (N: 6595873 E: 668697), gå förbi Snugga och sedan besöka de båda höjdpunkterna och Vaxmora innan man återvänder. En rundslinga på c:a 6-7km.

Första punkten ligger alldeles väster om Lingonvägen 23. Den andra 200m sydväst därom.


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/stockholm/sollentuna.txt · Senast uppdaterad: 20-04-25 08:20 av jonastull