Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:stockholm:täby

Löttingekullen

Län Stockholm
Kommun Täby
Meter över havet 59
Koordinater N: 6597750 E: 675067
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2018-09-29
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från stickväg norr om höjdpunkten, c:a 1,2km totalt
Utsikt Intet

Parkera invid elstationen [N: 6597941 E: 674997} på den lilla stickvägen norr om höjdpunkten, följ sedan den grusade ridstigen österut längs länsvägen tills dess att den ansluter till Upplandsleden. Efter 250m promenad åt sydväst längs leden nås Löttingekullens högsta punkt. Toppen är prydd av ett större röse från bronsåldern och ett mindre gränsröse från senare tid.


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/stockholm/täby.txt · Senast uppdaterad: 18-11-03 23:57 av 127.0.0.1