Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:uppsala:knivsta

Tjäderleksbergen

Län Uppsala
Kommun Knivsta
Meter över havet 61
Koordinater N: 6628001 E: 650697
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2018-09-29
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från naturreservatsparkering väster om höjdpunkt, c:a 5km totalt
Utsikt Gles tallskog

Tjäderleksbergen ligger i kilen mellan de båda naturreservaten Kungshamn-Morga och Norra Lunsen. Parkering görs med fördel vid Kungshamn-Morgas parkering [N: 6628743 E: 648964] vid Hallonbergen.

Bästa vägen är att ta stigen nordöst från parkeringen och följa den till skogsvägen som går i väst-östlig riktning. Stigarna finns inte hos Lantmäteriet och inte heller på naturreservatets karta, men på OpenStreetMap syns en hel del av dem.
Följ sedan skogsvägen till [N: 6628247 E: 650706] där den övergår till stig och ta kompassriktning rakt söderut. I området finns ett par kandidater till högsta punkter som inte med enkelhet går att skilja åt. En av punkterna hade vid besöket en liten tall på toppen utmärkt med blåvitt band, så den fick agera höjdpunkt.

Rekommenderar inte att gå till höjdpunkten söderifrån då det där finns ett större kalhygge och den omgärdande skogen är ogallrad och tråkig att forcera. Norrifrån är skogen glesare och avståndet från stig kortare.


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/uppsala/knivsta.txt · Senast uppdaterad: 18-11-03 23:57 av 127.0.0.1