Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:uppsala:uppsala

Hjortmossberget

Län Uppsala
Kommun Uppsala
Meter över havet 112
Koordinater N: 6651185 E: 616450
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2018-05-25
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från grusväg sydöst om höjdpunkt, c:a 600m totalt
Utsikt Gles tallskog

Norr om sjön med det smickrande namnet Tarmlången precis på gränsen till Heby kommun ligger Hjortmossberget. Parkering kan med fördel göras längs grusvägen vid [N: 6650986 E: 616602] varpå en kort promenad till toppen längs skogsväg avnjuts.

På toppen finns rester från diverse tidigare verksamheter i form av betongfundament och tornrester, troligtvis militära. En triangelpunkt på 111 möh är en bra utgångspunkt, själva höjdpunkten är knepigare att hitta då flera punkter i området redovisas som 112 möh hos Lantmäteriet. Undertecknad valde en punkt strax söder om triangelpunkten.


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/uppsala/uppsala.txt · Senast uppdaterad: 18-11-03 23:57 av 127.0.0.1