Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:värmland:grums

"Söder om Dröppelmossen"

Län Värmland
Kommun Grums
Meter över havet 238
Koordinater N 6595981, E 376942
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2018-07-16
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från grusväg, cirka 2,5km totalt.
Utsikt Intet.

En tidig men ändå stekhet julimorgon besöktes denna föga imponerande höjd i Grums. Tallskog, blåbärsris och ingen utsikt.

Vid färd västerifrån från Fjöle via Skog fanns vid besöket ingen vägbom, så det gick bra att parkera strax öster om stigen mot höjdpunkten. Där finns en vändslinga (N 6595373, E 376951) med gott om utrymmet. Gissningsvis är en vägbom på plats numera, så parkering där man viker av från landsvägen rekommenderas (N 6595119, E 375764).

Enklast är att från grusvägen söder om höjdpunkten ta den traktorväg som viker av norrut mot Dröppelmossen (N 6595369, E 376606) och följa den cirka 600m tills man är rakt väster om höjdpunkten. Sedan är det bara kompassriktning och stora kliv över blåbärsris de sista 20 höjdmetrarna till högsta punkten.


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/värmland/grums.txt · Senast uppdaterad: 20-09-14 12:57 av jonastull