Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:värmland:kristinehamn

Paradishöjden

Län Värmland
Kommun Kristinehamn
Meter över havet 211
Koordinater N 6575660, E 460271
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2018-05-18
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från Trafikverkets rastpalts vid E18, knappt 3km totalt.
Utsikt Ingen

Paradiset i Kristinehamns tappning är ett stort stenblock utplacerat bland blåbärsriset i en tallskog. Värre paradis har man skådat.

En påpassligt placerad rastplats längs E18 (N 6574878, E 459620) agerar startplats och första 800metrarna är lätt promenad på en fin gammal väg där stenstolpar är de enda resterna av forna vägräcken. Kanske var detta föregångaren till dagens E18?

Ingen stig finns mot höjdpunkten så det gäller att hålla koll på kartan, men det är enkelt att ta ut en rakt nordlig kompassriktning och knata upp genom den allt glesare tallskogen på höjden. Rikligt med blåbärsris finns så vid rätt säsong kan man nog förena nöje med nöje!


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/värmland/kristinehamn.txt · Senast uppdaterad: 20-08-02 21:41 av jonastull