Användarverktyg

Webbverktyg


kommun:västmanland:köping

"Sydväst om Orrmossen"

Län Västmanland
Kommun Köping
Meter över havet 130
Koordinater N: 6615296 E: 535004
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2017-07-17
Deltagare Jonas
Färdsätt Promenad från skogsväg sydväst om höjdpunkt, cirka 800m totalt
Utsikt Närområdet, kalhygge

Köping har två punkter kring 129-130möh som konkurrerar om höjdpunktstiteln, som tur är ligger de hyfsat nära varandra och kan besökas samtidigt. Båda punkterna ligger mellan Karmansbo och Billingbo i den nordvästra kommundelen.

Punkt #1 "Sydväst om Orrmossen"

Den punkt jag har valt till högst eftersom analysen av höjddata pekar mot 130möh på denna punkt. Sväng in på den något knöggliga grusvägen vid [N: 6615556 E: 534092] och kör cirka 900m, parkera i vägkanten. Vid besöket var området relativt nyavverkat och det var lätt att följa körvägar nordväst från [N: 6615010 E: 534765] och upp på höjden. Väl på höjden är det svårpromenerat ett par hundra meter mot den lilla upphöjning där höjdpunkten återfinns [N: 6615296 E: 535004].

Punkt #2 "Sydväst om Hycklemossen"

Den traditionellt angivna höjdpunkten för kommunen, troligen beroende på att det där finns en inmätt triangelpunkt på 129möh. Parkering görs lämpligen längs landsvägen vid stickvägen söder om höjdpunkten [N: 6615729 E: 534720]. Gå sedan norrut längst landsvägen innan det är dags att vika in i skogen och gå stiglöst cirka 120m upp mot höjdpunkten.


TBD.


TBD.


TBD.

kommun/västmanland/köping.txt · Senast uppdaterad: 18-11-03 23:57 av 127.0.0.1