Användarverktyg

Webbverktyg


län:kalmar

Grönsved

Län Kalmar
Kommun Vimmerby
Meter över havet 292
Koordinater N: 6399311 E: 530515
Kartlänkar
Källor Lantmäteriets höjdmodell
Datum 2015-08-02
Deltagare Jonas, David
Färdsätt Promenad från länsvägen, c:a 400m totalt
Utsikt Närliggande åkrar och skogskanter

Höjdpunkten ligger på södra delen av en åker. Denna nås lätt genom att parkera vid den lilla infartsväg som finns vid (N: 6399267 E: 530373) och sedan gå några hundra meter. Eftersom höjdpunkten ligger på en åker så rekommenderas ett besök vintertid när inga grödor växer om man inte vill nöja sig med att betrakta höjdpunkten från stengärdesgården.


TBD.


TBD.


TBD.

län/kalmar.txt · Senast uppdaterad: 18-11-03 23:57 av 127.0.0.1